پروژه های ما

چه کارهایی انجام داده ایم؟

شرکت دانش بنیان ساینا صنعت ساحل

ارائه بهترین

مشاوره در صنایع کشتی سازی

شرکت ساینا صنعت ساحل افتخار همکاری با شرکت ها و کارخانه های کشتی سازی بزرگی چون شرکت ایزوایکو، کشتی سازی ایلکا بوشهر، کشتی سازی صنعت و دریایی خرمشهر، پتروشیمی مسجد سلیمان و شرکت ناردیس را داشته و موفق به حسن انجام کار شده است.

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

130+مشتری راضی
57کشتی و شناور
138+پروژه

کیفیت فقط زمانی اتفاق می افتد که به اندازه کافی مراقب باشید تا بهترین تلاش خود را انجام دهید.

شناورهای تجاری
بارج و لندینگ کرافت
شناور تفریحی و مسافربری
لنج های باری و صیادی
خدمات مهندسی حمل تجهیزات سنگین
خدمات تخصصی مهندسی
خدمات مهندسی تغییرات درشناور موجود
خدمات مهندسی جهت ثبت شناور

خدمات
حرفه ای
ما
سریع
و
مطمئن
می باشد

محصولات

کارهایی که انجام می دهیم؟

شرکت ساینا صنعت ساحل

فعالیت ما

عمده حوزه فعالیت ساینا

ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی انواع شناورهای دریایی – ارائه خدمات مهندسی در زمینه ارائه نقشه های گارگاهی (شاپ) متناسب با تجهیزات و مواد هر کارگاه (نرم افزار ترایبون) – ارائه خدمات مهندسی در حوزه حمل بارهای خاص شامل مهار، محاسبات سازه، مستندات بارگیری – ارائه خدمات مهندسی تغییر کاربری و نوتیشن، نصب تجهیز جدید روی شناورها – ارائه خدمات مهندسی در زمینه واحد های آبگیر از سد – تحقیق و توسعه نوآورانه در زمینه های گردشگری دریایی – ارائه خدمات مشاوره ای به مالکین شناورهای در حوزه های مختلف ساخت، به روز رسانی و …

معرفی

همکاران ما

شرکت ساینا صنعت ساحل افتخار همکاری با شرکت ها و کارخانه های کشتی سازی بزرگی چون شرکت ایزوایکو، کشتی سازی ایلکا بوشهر، کشتی سازی صنعت و دریایی خرمشهر، پتروشیمی مسجد سلیمان و شرکت ناردیس را داشته و موفق به حسن انجام کار شده است