پروژه احداث واحد آبگیر شناور پتروشیمی مسجد سلیمان برای اولین بار توسط شرکت های داخلی طراحی و در حال ساخت و اجرا می باشد. مشابه این پروژه قبلا توسط همکاری شرکتهای خارجی انجام شده است. پروژه شامل سه بخش پانتون آبگیر، مسیر انعطاف پذیر انتقال آب و بخش خشکی می باشد و هدف آن تامین آب مورد نیاز پتروشیمی مسجد سلیمان از بالادست سد گتوند می باشد. شرایط جغرافیایی منطقه و تغییر تراز 50 متری آب سبب شده تا طراحی و اجرای آن بسیار پیچیده تر از طرح های مشابه در دنیا باشد. شرکت ساینا صنعت ساحل به عنوان مشاور بخش آبی زیر مجموعه شرکت ناردیس طرح های انرژی وظیفه طراحی بخش پانتون و مسیر انعطاف پذیر پروژه را به عهده دارد.

فعالیت های انجام شده توسط شرکت ساینا صنعت ساحل

 • طراحی پانتون
 • مطالعات مفهومی
 • نحوه به آب اندازی
 • محاسبات سازه ایی(به دلیل غیر متعارف بودن شناور)
 • محاسبات مهاربندی(mooring) شناور های خط لوله ایی که آب را از واحد شناور به واحد خشکی انتقال می دهد.
 • طراحی بویانسی تانک ها
 • مسیر عبور آبی
 • شناور خدماتی کوچک برای حمل تجهیزات
 • طراحی جرثقیل

از ویژگی های برجسته این پروژه می توان به موارد إیل اشاره نمود:

 • گستردگی تیم های تخصصی
 • مدل سازی سازه و تهیه نقشه های کارگاهی در نرم افزار ترایبون
 • طراحی مدل سازی و تهیه نقشه های اجرای خطوط لوله و تاسیسات در نرم افزار Pipenet و PDMS
 • تحلیل و محاسبات هیدرواستاتیک در نرم افزار Maxsurf
 • تحلیل و محاسبات هیدرودینامیک نرم افزار Star ccm & Ansys Fluent
 • تحلیل و طراحی مستقیم سازه در نرم افزار Ansys structure
 • تحلیل تنش خط لوله در نرم افزار سزار
 • طراحی مهار بندی شناور به کمک نرم افزار موزس