طراحی و ساخت بلوک سینه شناور پشتیبانی ماهی گیری

بلوک سینه شناور یکی از مشکل ترین بخشهای شناور از نظر ساخت می باشد. این بخش از شناور علاوه بر داشتن منحنی های پیچیده، امکان نصب آن به بلوک قبل یکی از مخاطرات سازندگان شناور می باشد. این پروژه در مدت 3 ماه توسط شرکت ساینا صنعت ساحل با استفاده از مدل سازی در نرم افزار ترایبون انجام و نصب آن با موفقیت و با کمترین پرت ورق در سال 1394 به انجام رسیده است.

شناور پشتیبانی ماهی گیری، ساخته شده توسط شرکت ایزوایکو- بحر گسترش هرمز

فعالیت های انجام شده

  • بهینه سازی بخش سینه شناور از نظر فرم هیدرودینامیک و ساخت پذیری
  • اصلاح نقشه های بیسیک سازه ای بلوک سینه
  • تهیه نقشه اسمبل پانل
  • تهیه نقشه های برش ورق و پروفیل
  • تهیه نقشه های کنترل ابعادی
  • تهیه نقشه های فرم دهی ورق ها و پروفیل ها